Femtende Generation - 11.tip


21384. Kristen Hegelund
var borger i Viborg og menes at have været gift med Offvens Pedersdatter.

21385. Offvens Pedersdatter
menes at være navnet på Kristen Hegelund´s hustru.

Børn:

Jens Kristensen Hegelund, ????-1571
Morten Kristensen Hegelund, ????-15??
Peder Kristensen Hegelund, ????-15??
Søren Kristensen Hegelund, ????-15??
Anne Kristensdatter Hegelund, ????-15??


21386. Peder Ibsen, Borger og Handelsmand i Ribe,
døde omk. 1530 i Ribe.
Han var tillige forpagter af marskgaarden "Ondaften", senere "Lundgaard" i Farup.
Gift med Anne Pedersdatter.

21387. Anne Pedersdatter
blev født omk 1499,
og hun døde omk. 1578.
Hun blev gift 1´gang med Peder Ibsen,
og 2´gang med Jørgen Pedersen Juel, Borgmester i Ribe.

Børn:

Marine Pedersdatter, 14??-1530
Hans Pedersen Ibsen, 15??-1600
Ib Pedersen Ibsen, 15??-1634


21390. Johannes Meiger, Provst og Reformator
blev født omk. 1480 i Hildesheim,
og han døde 17 FEB 1561 i Rendsburg.
Han blev gift omk. 1525 i Regensburg i Slesvig-Holsten med Wibeke Nielsen.

Note

21391. Wibeke Nielsen
blev født omk 1505 i Hamburg,
og hun levede endnu i 1581.

Børn:

Sara Meiger, 1526-
Albert Johansen Meiger, 1528-
Elisabeth Meiger, 1529-1603
Samuel Johansen Meiger, 1529-


21578. Simon Thomasen, Selvejerbonde i Møballe,
blev født omk 1425,
og han døde før 1499 i Møballe, Kattrup sogn, Voer hrd., Skanderborg amt.
Simon Thomsen blev gift med Kirsten Eskesdatter.

[Note]

21579. Kirsten Eskesdatter
blev født i Elling, Ovsted sogn, Voer hrd., Skanderborg amt,
og hun døde efter 1499 i Møballe, Kattrup sogn, Voer hrd., Skanderborg amt.

[Note]

Børn:

Edel Simonsdatter
Hans Simonsen


21586. Eske Assersen, Herredsfoged i Voer hrd.
Selvejerbonde i Elling, Ovsted sogn, Voer hrd., Skanderborg amt.
Herredsfoged omk. 1523-44.
Hustruens navn er ukendt.

[Note]

21587. Eske Assersen´s ukendte hustru
har vi ingen viden om.

Barn:

Kirsten Eskesdatter

31000. Jakob Stage
blev født omk. 1475,
og han døde efter 1542.
Han var i 1542 bosat i Thy, hvor han førte sag mod en herremand på Mors.
Jakob Stage, der var gift med Maria Burre, har været antaget at være en forvist svensk adelsmand, hvilket dog er usikkert.

[Note]

31001. Maria Burre
blev født omk 1485
og formodes at være af nordjysk lavadelig slægt.

[Note]

Barn:

Søren Jacobsen Stage, 1509-1577

31002. Søren Klyne, Raadmand og Studehandler,
blev født omk. 1490,
og han døde omk. 1545.
Han blev gift med Dorthe ?.

[Note]

31003. Dorthe ?
om hvem videre oplysninger mangler.

Børn:

Anna Sørensdatter Klyne, 1519-1575
Jens Klyne, 15??-1565
Karen Sørensdatter Klyne, 15??-
ukendt søn, 15??-


31004. Tøger (Archis)
blev født omk. 1480,
og han var bosat i Ribe.
Han var gift med Marine Archisdatter.

[Note]

31005. Marine Archisdatter
blev født omk. 1483,
og hun døde 10 DEC 1579 i Ribe.

[Note]

Børn:

Laurids Tøgersen, 1517-1594
Marine Tøgersdatter, 1532-1611
Karen Tøgersdatter, 15??-
Inge Tøgersdatter, 15??-


31006. Jens Christjernsen Varder, Domherre og Sognepræst,
blev født omk. 1495 i Varde,
og han døde 25 JUN 1547 i Ribe.
Hustru´s navn ukendt.
[Forældre]

Note

31007. Jens Christjernsen Varder´s ukendte hustru,
eller moder til Karen el. Karine Jensdatter Varder, savnes.

Barn:

Karen el. Karine Jensdatter Varder, 1515-1570

31052. Niels Lassen, Herredsfoged i Nr. Horne hrd.,= ane nr. 7768 og ane nr. 15532
blev født omk. 1520,
og han blev halshugget ved Nr. Horne herredsting 18 OKT 1600, men dog lagt i kiste og jordet ved Tinghøj.
[Forældre]

[Note]

31053. Maren Nielsdatter , = ane nr. 7769 og ane nr. 15533
menes af ubekræftede kilder at være datter af Niels Clausen, men beviser savnes.

[Note]

Børn:

Las (Laurits) Nielsen, 1545-1625
Christen Nielsen Obling, 15??-


31054. Visti Pedersen, Selvejer i Bindesbøl,= ane nr. 7770 og ane nr. 15534
blev født omk. 1505.
Hustru ukendt.

31055. Visti Pedersen´s ukendte hustru, = ane nr. 7771 og ane nr. 15535
fødte en datter omk. 1545.

Barn:

?? Vistisdatter, 1545-

31064. Las Michelsen, Herredsfoged i Nr. Horne hrd.,= ane nr. 15036 og ane nr. 62104
blev født omk. 1475,
og han døde omk. 1556.
Las Michelsen var selvejer i Obeling
og gift med en Bertelsdatter.
[Forældre]

Note

31065. Bertelsdatter, = ane nr. 15037 og ane nr. 62105
antages at være datter af den først kendte herredsfoged i Nr. Horne hrd., Bertel Lassen.

Note

Børn:

Bertel Lassen, 15??-
Niels Lassen, 1520-1600
Jørgen Lassen, 15??-
Knud Lassen, 15??-
??Lasdatter, 15??-
??Lasdatter, 15??-
Ane Lasdatter, 15??-


31072. Michel Ibsen,Gårdejer i Sdr. Bork, = ane nr. 62128 og ane nr. 124208
blev født omk. 1445.
Hustruen´s navn ukendt.

31073. Michel Ibsen´s ukendte hustru,= ane nr. 62129 og ane nr. 124209
blev mor til mindst to børn.

Børn:

Las Michelsen, 1475-1556
Niels Michelsen