BØGER


Abildtrup, Jens: Slægten Abildtrup II En Herredsfogedslægt ca. 1475-1700.
Arends, Otto Fr: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra reformationen til 1864.Bd.1-3. 1932.

Boje, Ch. A.: Danske Guld- og Sølvmærker før 1870, side 250
Bornholmske Samlinger, 1967 vedr. bornholmernes kamp mod svenskerne 1658.
Brejl, Erik: "Møldrupkrog gods, skifteprotokol 1776-1818".
Brejl, Erik: "Skanderborg Rytterdistrikt, Uddrag af samtlige bevarede 3.002 skifter 1680-1765.

Dansk biografisk Lexikon, af C.F.Bricka. Bd.VII.1893.
Dansk biografisk Lexikon, bind 6, 3´udgave af Sv. Cedergreen Bech (Gyldendal 1980)
Degn, Ole: Livet i Ribe 1560-1700. 1971.
Degn, Ole: Rig og fattig i Ribe. Bd.1-2. 1981.

Gether, Knud:"Middelalder-Familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge.- Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie".
Gregersen, H.V.: Reformationen i Sønderjylland.

Hansen, Niels: Bornholmske Biografier
Hegelund, Peder: Peder Hegelunds Almanakoptegnelser 1565-1613. Bd.1-2. 1976.
Hertzum-Larsen, Holger: Jydske domme og dokumenter 1440-1700. 1998.
Hertzum-Larsen, Holger og Asschenfeldt, Carl St.: Claus Mortensen Borch. 2001.
Hof og Statskalender 1825.

Jepsen, Jens: Notater fra Brædstrup arkiv vedr. ejerforhold af gårde, husmandssteder og huse i Underup.
Juhl, Magne: Personoplysninger for Jernved og omkringliggende sogne.

Kaae, Bue: Kvindekår og kvindeskæbner i reformationsårhundredet belyst ved eksempler fra Ribe. 1981.
Kaiser, M.W.: Slægten Windfeld. 1979.
Kinch, J.F: "Ribe bys historie og beskrivelse". 1884.

Kousgaard, Palle: Vandmøllerne ved Salten Å. 2003.
Kristensen, H.K: Nørre Horne Herred. 1975.

la Cour, J.C.B. Danske gaarde,1´samling, I, 1906.
la Cour, J.C.B. Danske gaarde,2´samling, I.
Lampe, J.F.: Bergen Stifts Biskopper og Præster, Lærdal sogn.
Langholz, Carl: Anetavler for berømte danskere, 1´samling, side 33, 34, 108 109, 110, 111, 253 og 254.
Laursen, N. Kr: Af Aale sogns historie. 1930.
Lorentsen, J. R: Bidrag til Øse sogns historie. 1932.
Lundsgaard, Chr: Borris sogn og dets beboere 1688-1988. 1989.

Nationalmuseet: "Danmarks kirker", hefte 41 og 49, samt Ribe Amt, Ribe, Sct. Katrine, side 792.
Nielsen, Kurt: Skanderborg Rytterdistrikt Fæsteprotokol, 1690-1722, 1718-75.
Nielsen, Kurt: Adkomster for Selvejere, Skanderborg Amt 1767.
Nygaard´s seddelsamling på Rigsarkivet.

Petersen, H. Friis: Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1880.

Qvistgaard, Erh: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs præstehistorie. 1934.

Richter, Vilhelm: 100 års dødsfald 1791-1890.

Slægtsbog for efterkommere efter Christen Christensen, født 1852, lærer i Hørby skole, og hustru Kirstine Enevoldsen Vinther, deres forfædre og efterkommere 1965. (Dansk Slægtsforskning 64114).
Slægtsbog over Visti Madsen Rahbek, Borris og Christen Christensen Rahbek, Albæk. Slægtshistorisk Institut, 1970-71.

Terkelsen, Frede: "Slægter", 1960, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri A/S, Kolding.
Torngaard, Anton: Guldager-slægterne i Varde.
Trap´s Danmark, fjerde udgave,bind VIII, Vejle amt, bind VI Hjørring og Aaborg amt.
Trap´s Danmark, Fjerde udgave, VIII bind,side 347.

Vahl, J.: Slægtebog over afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500. 1870-86.
Vestergaard, Kristian: "Vandmøller i gl. Skanderborg amt.
Vestkysten, kronik fra 20 OKT 1939.
Wiberg, S.V: En almindelig dansk præstehistorie.

ÅRBØGER OG TIDSSKRIFTER.

Aarhus Stifts Aarbog, 1933, "Fra Dørup ved Mossø" af Sigurd Elkjær.
Aarhus Stifts Aarbog, 1939, s. 54-61 vedr. Adslev kirke.
Aarhus Stifts Aarbog, 1941, "Aastedbro kro og Brohuus".

Bornholmske Samlinger, 1. rk., 9. bind 1915, side 117-153.
Bornholmske Samlinger, 2. rk., 17. bind 1984, Poul Hansen Anchers herkomst af E.F.S. Skovgaard
Bornholmske Samlinger, 11. rk., 10. bind.

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, I bind, 1866-67, udgiovet af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab, side 71 og 219-304 samt III bind 1870-71, side 138.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, VIII bind, 1880-81, udgivet af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab. -"Bidrag til en Beskrivelse over Farup Sogn ved M. K. Sørensen, samt tillige beskrivelse af "Familierne Trellund og Baggesen" af J. Kinch.
Luther´s Missionsforening: Juleneget 1943.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, V bind, 1874-75, udgiovet af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab, side 17. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, VI bind, 1876-77, udgiovet af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab, artikel "Af Ribe Bys Tingbøger fra den første halvdel af det 17´de Århundrede" af J. Kinch, side 168..

Kildehenvisninger gående til anetavler, der ligger på hjemmesider på nettet; og hvor andre kilder ikke er anført skal tages med al mulig forbehold og bør kun benyttes som udgangspunkt for videre søgen.