Kildehenvisninger

Foruden kirkebøger og folketællinger er der fundet oplysninger i følgende:

Andersen, K. Haaning: Dansk Anearkiv. 1998.
Andersen, Marius: Kollerup slūgten 1935.
Andersen, Sevel: Vitved Sogn som det var engang. 1979.

Berjl, Erik: Mattrup gods skifteprotokol 1791-1821, uddrag.
Brejl, Erik: Møldrup Krog gods skifteprotokkol 1776 - 1818, uddrag.
Brejl, Erik: Skanderborg Birk skifteprotokol 1794-1801, uddrag.
Brejl, Erik: Skanderborg Rytterdistrikts skifter 1680-1765, uddrag.
Brejl, Erik: Tyrsting herreds skifter 1797-1824, uddrag.
Berjl, Erik: Lyngbygaards skifter 1772-1850, uddrag.

Dansk Slægtsforskning: Adslevslægten 1981.

Guldager, Erik: Thi kjendes for ret, 1817-1827.

Klostergaard, Kaj: Vrold By og Mark.

la Cour: Danske gårde I+II+III samling.

Nationalmuseet: Danmarks kirker, Aarhus amt.
Nielsen, Kurt K.: Adkomst for Selvejere, Skanderborg amt 1767.
Nielsen, Kurt K.: Diverse ekstrakter. 2002.
Nielsen, Kurt K.: Frisenborg Gods Fūstebreve 1719 - 1807.
Nielsen, Kurt K.: Skanderborg Rytterdistrikts fæstebreve 1686-1767.
Nordisk Slægtsforskning: Slægten fra Kollerup, 1981.
Nørgaard-Pedersen, Kirstin: Herredsfogedslægten I, 2004.
Nørgaard-Pedersen, Kirstin: Herredsfogedslægten II, 2004.
Nørgaard-Pedersen, Kirstin: Jyske Tingbøger og Lensregnskaber 2002, uddrag.
Nørgaard-Pedersen, Kirstin: Mesing By 1458-1767. 1995.
Nørgaard-Pedersen, Kirstin: Taastrup i Harlev Sogn 1544-o. 1770

Rasmussen, Anne: Hylke sogn i det attende århundrede. 1980.
Ravn, Niels: Gamle slægter i Rye sogn 1981.
Rytterbønder fra Hjelmslev og Framlev herreder, 1922.

Skifteuddrag fra Friisenborg Gods 1724-1817.
Skou, Jens Peder: Det står skrevet. 1998.
Skou, Jens Peder: Det står skrevet II. 2003.
Slægtsbog for Graves Bodsgaard Andersen, Them sogn, uddrag.
Slægtsbog for Anders Christensen, Dover sogn, uddrag.
Slægtsbog for Rasmus Jensen Overgaard i Søften, uddrag.
Slægtsbog for Sejer Olesen Leth, Oustrup, uddrag.
Slægtsbog for Jens Nielsen i Søballe, uddrag.
Slægtsbog for Familien Søgaard, Fregerslev.
Sønder Vissing sogn, slægts- og lokalhistorie 2004.

Thomasen, Willy: "Damgaard" i Søballe I+II, 2002.
Trap, J. P.: Danmark. 4de udgave.

ÅRBØGER

Aarhus Stifts årbøger.
Brædstrups Hjemstavnsforening, 1991.
Personalhistorisk Tidsskrift
Østjysk Hjemstavn.


Kildehenvisninger gående til anetavler, der ligger på hjemmesider på nettet, og hvor andre kilder ikke er anført skal tages med al mulig forbehold og bør kun benyttes som udgangspunkt for videre søgning.